Rondo Aanbeveling Arn
  1. Rondo
  2. Referenties
  3. ARN - Breukelen

RONDO HELPT ARN BIJ CIRCULAIRE DOELSTELLINGEN

ARN staat voor Autorecycling Nederland. Samen met de autorecyclingketen zorgt het bedrijf er sinds de oprichting in 1995 voor dat meer dan 95% van het gewicht van een auto die in Nederland wordt afgedankt nuttig wordt toegepast. Hiervoor werkt ARN met de hele keten samen. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door Ingrid Niessing. Ingrid werkt inmiddels bijna zeven jaar bij ARN. Vanaf 2011 als Financieel Directeur en sinds vorig jaar als Algemeen Directeur. Eerder is Ingrid werkzaam geweest in financiële functies, onder meer bij KPMG en Philips en als Financieel Directeur bij TDG BV. Meerdere vestigingen Ingrid heeft de leiding over diverse locaties. “Vanuit het kantoor in Breukelen werken we met name aan de activiteiten met betrekking tot autodemontage en innovaties voor de gehele keten.” Dit laatste verricht ARN ook vanuit de Automotive Campus in Helmond waar het bedrijf ook een kantoorruimte heeft. “Verder beschikken we, om het geheel van 95% te realiseren, over een post-shredder technologie fabriek (PST). De PST-fabriek in Tiel is in 2011 opgericht om de laatste waardevolle grondstoffen uit het shredderafval te winnen. Materiaal dat voorheen werd verbrand of gestort”. De fabriek levert daarmee een essentiële bijdrage aan de doelstelling om 95% van de afgedankte auto’s te recyclen en nuttig toe te passen.

“Uiteraard maken bij ons de mensen het verschil en waar kun je beter zitten dan centraal in het land, zodat onze collega’s makkelijk te werk kunnen gaan. Wat betreft onze PST-fabriek in Tiel is het een ander verhaal; deze locatie is bewust gekozen voor aan-/afvoer van materialen via weg en water”. Deze fabriek is uniek als het gaat om scheiden van shredderafval ten behoeve van hergebruik van materialen. Met behulp van een groot aantal machines en technieken wordt het afval ontleed in verschillende materialen. Uiteindelijk blijven er vier hoofdstromen van grondstoffen over: mineralen, vezels, kunststof en metalen. Inmiddels verwerkt de PST-fabriek per week ruim 800.000 kilo shredderafval, waarmee jaarlijks 40.000 ton afval wordt gerecycled. Van dat afval wordt meer dan 40% verwerkt tot herbruikbaar materiaal. Het materiaal dat niet opnieuw gebruikt kan worden, verbranden we met energieterugwinning. “Slechts 3% van het shredderafval komt op de stort terecht.”

De rol als regisseur
De persoonlijke interesse van Ingrid Niessing voor de circulaire economie past uitstekend bij die van ARN. “Niet enkel erover praten, maar vooral het ook daadwerkelijk ‘doen’ en hiermee een bijdrage leveren aan een schoner milieu waar wij allen nu en voor de toekomst baat bij hebben”. ARN doet dit vanuit de aangescherpte kerntaak: ze geven nadrukkelijk aandacht aan verantwoorde en hoogwaardige autorecycling en innovaties in hernieuwde grondstoffen. Dit doet ARN vanuit de visie om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. “In samenwerking met ruim 300 professionele recyclingpartners geeft ARN invulling aan haar kernfunctie als regisseur in de autorecyclingketen.” Binnen deze keten vormt Rondo een belangrijke schakel. “ARN ervaart de samenwerking met Rondo als zeer prettig door de open communicatie, praktische insteek en de korte lijnen. De combinatie Rondo-van Dijk ontzorgt ARN sinds de opening van de fabriek met de afzet van de thermische fracties voor zowel de AVI als de cementovens. Het gaat hierbij totaal om circa 20.000 ton per jaar. Dit draagt positief bij aan de 95% recyclingdoelstelling van auto’s.”

Ook voor ARN is het van belang om (op lange termijn) te voldoen aan de minimale recyclingprestatie van 95%. “Daarbij voelen we de kritische blik van overheden, consumenten en marktpartijen op de manier waarop we dit met elkaar bereiken. Het gaat ook om de euro’s en de verlaging van de CO2 uitstoot wordt steeds belangrijker.” De balans tussen recyclingpercentage, CO2-footprint en euro’s kent een soort optimum. “Met name de laatste twee factoren krijgen in de komende jaren nog meer onze aandacht. Daarnaast zijn we intensief in gesprek met shredderbedrijven om te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Ons credo is dan ook: ‘Wat nu nog niet kan, is straks wel mogelijk’.”

Nationaal Grondstoffenakkoord
Op de vraag of ARN al actief bezig is om invulling te geven aan het Nationaal Grondstoffenakkoord, kan Ingrid Niessing kort zijn: “ARN is een van de ondertekenaars van het Nationaal Grondstoffenakkoord. We realiseren ons ten zeerste dat materialen voor auto’s en autobatterijen niet onbeperkt voorhanden zijn en leveren een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen”. Van belang is om de restproducten uit een autowrak steeds hoogwaardiger in nieuwe producten toe te passen. Een voorbeeld is dat ARN samen met externe partij damwanden/ kantbeschoeiing heeft ontwikkeld. In plaats van hardhout is een kunststof product ontwikkeld van volledig gerecycled materiaal. Dit gaat langer mee dan hardhout, kost over de hele levensduur minder en bespaart 22.000 kilogram CO2 per kilometer. Bovendien scheelt het de kap van een groot aantal prachtige bomen. Ingrid verklaart ten slotte: “Rondo is een belangrijke partner bij de inzameling van materialen van afgedankte auto’s die een bijdrage levert aan de recyclingprestatie waar we in Nederland trots op mogen zijn. Op deze manier is Rondo een partij die uitstekend past in het toewerken naar onze circulaire doelstellingen!”

Rondo gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.