Social Post Open Over Hoogcalorisch Website
  1. Rondo
  2. Nieuws
  3. Nieuws
  4. Open over...hoogcalorisch afval

Open over... hoogcalorisch afval.

Verschillende bedrijven in de industrie hebben er mee te maken, hoogcalorisch afval. Het is niet zomaar een term, maar een uitdaging en een kans tegelijk. In deze blog gaan we dieper in op wat hoogcalorisch afval precies inhoudt, waarom het van belang is om het op een verantwoorde manier te verwerken, hoe het kan dienen als secundaire brandstof, en hoe Rondo als onafhankelijke specialist bedrijven kan begeleiden naar een duurzamere aanpak.

Wat is hoogcalorisch afval?

Hoogcalorisch afval is een veelvoorkomende afvalstroom die stiekem meer kwaliteiten en potentieel bevat dan de meeste mensen zich zullen beseffen. Deze term verwijst naar afvalstoffen die, bij verbranding, aanzienlijke hoeveelheden warmte en energie produceren. Het kan diverse materialen omvatten zoals laminaat(folie), verontreinigde (of mix)kunststoffen, slibben en andere substanties die vaak vrijkomen tijdens productieprocessen.

Deze materialen zijn niet alleen afval, ze dragen vaak een verborgen energiebron in zich. Als we deze bron op de juiste manier benaderen kunnen we niet alleen afval verminderen, maar ook duurzame energie genereren of grondstof voor het maken van cement. 

Waarom moet hoogcalorisch afval verantwoord worden verwerkt?

Het belang van verantwoorde verwerking van hoogcalorisch afval kan niet worden overschat en dit is waarom: als we deze potentieel krachtige materialen niet op een goede manier behandelen kunnen er schadelijke gevolgen ontstaan. Denk aan ongecontroleerde verbranding die schadelijke stoffen in de lucht brengt, wat niet alleen slecht is voor het milieu maar ook voor de gezondheid van de gemeenschap rondom het industriegebied.

In de wet- en regelgeving is al veel gekaderd en beschreven op het gebied van recycling en de transitie naar een circulaire economie. De overheid zal de komende jaren bedrijven meer en meer verplichten om verantwoordelijkheid te nemen dat afval op een duurzame wijze wordt verwerkt. Denk aan de CSRD-rapportageverplichting die er aan zit te komen. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes en reputatieschade voor je organisatie!

Hoogcalorisch afval als secundaire brandstof:

Nu komen we bij het spannende deel: hoe hoogcalorisch afval kan worden omgezet in een waardevolle secundaire brandstof. In plaats van deze materialen als ongewenst afval te beschouwen, kunnen slimme industriebedrijven ze hergebruiken om energie op te wekken. Door hoogcalorisch afval te behandelen als een potentieel krachtige bron van energie kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen op afvalverwerking, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Hoe Rondo bedrijven kan helpen:

1. Voorkomen

  • Rondo geeft u advies op maat. Uitgangspunt is altijd ‘kan afval voorkomen worden?’ Zo niet, dan kijken we met onze specialistische kennis en grote partnernetwerk naar de meest duurzame oplossing bieden voor jouw bedrijf. We kijken vanuit alle invalshoeken, het proces, de efficiëntie, de kosten en de verschillende manieren van verwerken.

2. Verslimmen

  • Samen je afvalverwerkingsprocessen optimaliseren. Door de juiste technologieën en methoden te implementeren kan je niet alleen hoogcalorisch afval effectief beheren maar ook je operationele processen verbeteren. Slim toch?
    Neem gerust een kijkje via Rondo Online

3. Verhelderen

  • Bij Rondo staan duurzaamheid en milieubewustzijn op één. Wij streven naar verwerkingsmethoden die niet alleen voldoen aan complexe wettelijke voorschriften, maar ook bijdragen aan een groenere en schonere planeet. We zetten open en transparant alle opties op een rij. Helder toch?

Conclusie:

Hoogcalorisch afval is een uitdaging, maar ook een kans voor industriebedrijven om hun milieuprestaties te verbeteren. Rondo biedt niet alleen technische oplossingen, maar fungeert juist als een partner die bedrijven helpt bij het begrijpen, optimaliseren en verantwoord omgaan met hun hoogcalorisch afval. Het is tijd om afval niet langer te zien als een last, maar als een waardevolle bron die wacht om ontdekt en benut te worden.

Heeft u hoogcalorisch afval of wilt u weten hoe uw afval op een efficiëntere manier verwerkt kan worden? Neem dan contact met ons op via deze pagina! 

Rondo gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.